Kaun Hai Woh Shiv Stotram Flute Mix Cover Agam Agarwal....!

About 20 results out of 3141 (0.23 seconds)
    

Channel Title : Shubh Ashish Records

Views : 467550

Likes : 7479

DisLikes : 368

Published Date : 2017-07-20T21:06:39.000Z

'Kaun Hai Woh Shiv Stotram' Cover from Agam Aggarwal. Vocal/Flute/Video: Agam Agarwal Original Score: Movie: Bahubali The Beginning Singer: Kailash Kher & Mounima Music: MM Keeravani Join Agam on: https://www.instagram.com/agam_onlogic/ https://m.facebook.com/acousvox/ Connect with Shubh: https://www.instagram.com/Shubh415 https://m.facebook.com/Shubh415
    

Channel Title : MAHI CREATION

Views : 299346

Likes : 5544

DisLikes : 167

Published Date : 2018-02-11T17:52:30.000Z

facebook :- https://www.facebook.com/mahiartcreation instagram :- https://www.instagram.com/_mahi_creation twitter :- https://www.twitter.com/_mahi_creation Edit book for 8504015125
    

Channel Title : Deepak Kumar

Views : 359

Likes : 18

DisLikes : 0

Published Date : 2018-01-24T09:40:50.000Z

kaun hai woh. shiv stotram
    

Channel Title : Shubh Ashish Records

Views : 21489

Likes : 496

DisLikes : 77

Published Date : 2017-08-15T10:37:40.000Z

Vocal/Flute/Video: Agam Agarwal Music: Mohit Goyal Original Score: Writer : Bankim Chandra Chattopadhyay Composition : A R Rehman Join Agam on: https://www.instagram.com/agam_onlogic/ https://m.facebook.com/acousvox/ Connect with Shubh: https://www.instagram.com/Shubh415 https://m.facebook.com/Shubh415
    

Channel Title : Agam Aggarwal

Views : 2728

Likes : 78

DisLikes : 3

Published Date : 2018-08-08T09:50:42.000Z

Shiva Tandava Stotram Lyrics ✍️🎤 जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् | डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१|| जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि | धगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ||२|| धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बन्धु बन्धुरस् फुरद् दिगन्त सन्तति प्रमोद मानमानसे | कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ||३|| लता भुजङ्ग पिङ्गलस् फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवप् रलिप्तदिग्व धूमुखे | मदान्ध सिन्धुरस् फुरत् त्वगुत्तरीयमे दुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ||४||
    

Channel Title : shishant sawan

Views : 166

Likes : 7

DisLikes : 0

Published Date : 2017-10-30T22:59:38.000Z

YouAPI-2

Facebook Page Like Box ::